Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku

Galeria

Budynek, otoczenie i wnętrze Domu Rzemieślnika w Kłodzku przy ul. Łużyckiej 13