Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku

Kontakt

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH i MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

57-300 Kłodzko, ul. Łużycka 13

tel./fax 74 865 87 70
kom. 721 298 408

e-mail: cech.klodzko@gmail.com