Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku