Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku

Oferta wynajmu lokali użytkowych

Dla wszystkich zainteresowanych oferujemy wynajem sali na:

  • konferencje
  • pokazy
  • szkolenia
  • inne

Oferujemy także wynajem pomieszczeń:

  • handlowych
  • biurowych
  • magazynowych